ZANDKORRELS

Ontstaan in het verleden
miniscuul
ontelbaar
striemend
soms zacht

Wij,

getuigen van leven
surfen op golven
dartelen in wind
en vlijen neer

We,
stijgen op
ontdekken
zachtheid van huid
scherpte van gras
warmte van haren

Wij,
korrels van het strand
weerkaatsen zon
worden licht
dan weer nat

We
vullen emmers
vormen kastelen
slotgrachten
en meren

En dan
gaan we verder
zacht strelend
soms ruw
over 't land

Bieke