Kennis

Google zoekt en spit
in wereldse materie
kennis voor de mens.