Bomen

Vang hun beeltenis,
vijver, spiegel der bomen
Prikkel mijn ogen.