VORMEN

Glazuur bovenop
siert keramische Vormen
rustend op muziek