Feestelijk gekleed

Tulband op het hoofd
beiden feestelijk gekleed
wandelen ze weg.

Niet meer beschikbaar