Smoelentrekkers

Twee Smoelentrekkers
nu moderne replica
van ver verleden