Samenkomst

Bij een samenkomst
gaat elke mens vlug op zoek
naar de beste plaats