IK, JIJ SAMEN WIJ

Versneden vakjes
dartelen in kleur op ons
ik, jij samen wij